התזוזה באמצעות החצים שבמקלדת, יש לאכול את החיידקים ולהיזהר מהדפנות
גולו משחקים  | מתכונים  | לימוד חליל  | לימוד פסנתר  | זולו משחקים