המטרה להפגיז את כלי הצבא נגד מטוסים בקרקע ולהיזהר מטילים נגד מטוסים
גולו משחקים  | מתכונים  | לימוד חליל  | לימוד פסנתר  | זולו משחקים