המטרה במשחק לשבור את כל הקרמיקה - קרמיקה אדומה מקטינה את הפטיש - ירוקה מגדילה
גולו משחקים  | מתכונים  | לימוד חליל  | לימוד פסנתר  | זולו משחקים