התזוזה באמצעות חץ שמאלה וחץ ימינה
גולו משחקים  | מתכונים  | לימוד חליל  | לימוד פסנתר  | זולו משחקים