גולו משחק דמקה הצד שלך הוא האדומים
גולו משחקים לטלפונים עם מסך מגע
דמקה ששבש ארבעה ברצף
שחמט כיבוש שטחים טטריס