גולו משחק כיבוש שטחים
3
3
גולו משחקים לטלפונים עם מסך מגע
דמקה ששבש ארבעה ברצף
שחמט כיבוש שטחים טטריס